Vetrna sponka XXX
Vetrna sponka XXX  

Vetrna sponka 6XXF / pocinkana

Princip uporabe je prikazan na levi skici.